veterina praha
dotazy veterina
veterina telefon praha
email veterina
facebook veterina

OCHRNUTÍ

Ochrnutí je stav, kdy zvíře není schopno vůlí ovládat končetiny a nemůže se pohybovat. Patří do kategorie neurologických onemocnění ( poškození CNS – mozek, mícha, nebo periferních nervů ), někdy je nesprávně zaměňováno s jinými ne – neurologickými onemocněními ( nejčastěji ortopedická onemocnění, nebo některá orgánová, při pohybu bolestivá onemocnění ). Příčiny mohou být různé – úrazy, infekce, vrozené nebo vývojové vady, otravy, degenerativní změny aj.

ochrnuuty pesU tzv. predisponovaných plemen psů jako jsou jezevčík, baset, lhasa-apso, shi-tzu, pekingský palácový psík (označovaná jako tzv. chondrodystrofická plemena ), ale i u pudlů, příp. kokršpanělů, jsou nejčastější příčinou poruch chůze až možného ochrnutí právě degenerativní změny meziobratlových plotének, tzv. diskopatie.

Při procesu degenerace dochází k vysychání vazivově-chrupavčité prstenčité části ploténky a k ukládání vápníku, čímž je narušena její tlumící funkce v páteři. Následkem vůči páteři nešetrných pohybů – vzeskok, seskok, prudké vyražení, může dojít k prasknutí ploténky a k výhřezu její hmoty do páteřního kanálu a tlaku na míchu. To je doprovázené bolestivostí při pohybu, při manipulaci se zvířetem a různě výraznými neurologickými potížemi v závislosti na místě a rozsahu poškození míchy a na množství vniknuté hmoty disku. Nejčastější bývá poškození v oblasti přechodu hrudní a bederní páteře, které se projevuje zhoršenou funkcí pánevních končetin, někdy i obtížemi při močení a kálení, může se vyskytnout i teplota. Někdy majitelé přicházejí s podezřením z onemocnění pocházejícího z dutiny břišní, protože pacienti mají tvrdé, bolestivé, neprohmatné břicho.

Pro přesné stanovení diagnozy jsou potřebné vedle klinických příznaků a důkladného neurologického vyšetření také rtg vyšetření, vyšetření krve, mozkomíšního moku a pro lokalizaci postižení tzv. myelografie (kontrastní vyšetření páteřního kanálu ), nebo tomografie. Tato vyšetření jsou poměrně náročná, proto je provádí pouze několik málo pracovišť v republice.

Vzhledem k tomu, že se jedná o onemocnění, které se vyskytuje v různé podobě i u lidí, lze jej podle stupně příznaků obdobným způsobem, až na vyjímky, kdy je již po delší dobu vymizelá hluboká citlivost, také léčit. V počátečních stadiích, kdy je pacient schopen jen s mírnými obtížemi chodit je potřebný absolutní klid zvířete, který je možné při výraznějších stavech bolestivosti doplnit podáváním analgetik. Pakliže se objeví výraznější potíže při chůzi, nebo úplné ochrnutí je jediným možným řešením včasný chirurgický zákrok. Ten spočívá v odstranění vyhřezlé masy disku z páteřního kanálu. Jedná se o vysoce odborně náročnou operaci, kterou provádí jen některá specializovaná pracoviště, včetně našeho. Právě včasnost zákroku má, vedle dalších faktorů (stáří pacienta, jeho celkové zdraví, celková doba trvání onemocnění, stupeň postižení aj.), výrazný vliv na úspěšnost léčby.

Vzhledem k tomu, že příčina vzniku degenerativních změn je etiologicky neznámého původu, nelze definovat spolehlivá preventivní opatření, která by zabránila vzniku onemocnění. Lze doporučit pouze dodržování vhodných chovatelských podmínek jako udržování optimální tělesné hmotnosti ( hubený pes onemocní méně než pes tlustý ), dobré fyzické kondice, kvalitní výživa v období růstu ( dobrý vývin a utváření kostí ), omezení dlouhodobého zdolávání překážek výrazně zatěžujících páteř ( chůze ze schodů ). V první řadě je však nezbytné v případě podezření, nebo výskytu onemocnění včas vyhledat kvalifikovanou lékařskou pomoc.