veterina praha
dotazy veterina
veterina telefon praha
email veterina
facebook veterina

NÁDORY

Nádor, tumor, novotvar, neoplazie je pojem označující novotvoření tkáně spojené s místním nebo celkovým zvětšením daného orgánu.
Nádory dělíme na zhoubné ( maligní ) a nezhoubné ( benigní ) . Benigní nádory mají expanzivní, pomalý růst , jsou ohraničené a nezakládají metastázy. Maligní novotvary mají invazivní , rychlý růst, prorůstají do okolní tkáně a ve většině případů metastazují . Metastazováním rozumíme migraci nádorových buněk krevními a lymfatickými cévami do ostatních orgánů a dutin.

Ne vždy je odhalení nádorového procesu jednoduchou záležitostí. Relativní vyjímkou jsou nádory mléčné žlázy, které jsou ve většině případů dobře diagnostikovatelné. Novotvary orgánů dutiny břišní se projevují rozdílnými příznaky, které vznikají na základě postižení daného orgánu. Častým společným příznakem je nádorová kachexie, což je patologické hubnutí, provázené celkovou slabostí, nechutenstvím a úbytkem červených krevních buněk.Toto hubnutí je pravděpodobně způsobené látkami vylučovanými nádorem. Dalšími nespecifickými příznaky mohou být – zvýšené pití a močení, nechutenství , apatie, neochota k pohybu.

U fen jsou nádory m.ž. nejčastějším nádorovým onemocněním. Nejvíce jsou postiženy feny ve věku 8 – 12 let, ale vyjímkou není onemocnění mladších věkových kategorií. U fen do 6 let jsou nádory v absolutní většině nezhoubného charakteru. Novotvary se projevují různě velikým zduřením m.ž.

Důležitou skutečností je fakt , že na vytvoření nádoru m.ž. nemá vliv březost, věk při první březosti a počet štěňat . Jedinou statisticky úspěšnou prevencí je raná kastrace. Kastrace provedená před prvním háráním omezuje riziko vzniku tumorů m.ž. na 0,05 %. Mezi 1. a 2. háráním je toto riziko 8 % a po druhém hárání 26 %. Statisticky neúčinná je kastrace fen po 6 roce života. Na našem pracovišti doporučujeme kastraci až po 1 nebo 2. hárání, vzhledem k fyzickému i psychickému dospívání.

Pokud se objeví na mléčné žláze vaší fenky cokoliv neobvyklého, je třeba okamžitě navštívit veterinárního lékaře. Časná diagnostika a časná terapie nádoru m.ž. jsou stěžejními faktory pro přežití a vyléčení pacienta. Veterinární lékař by měl odlišit od nádoru m.ž. ostatní patologické procesy jako jsou – cysty (dutina s vlastní výstelkou vyplněná sekretem žlázy), tříselná nebo traumatická kýla, hematom ( podkožní krevní výron), mastitida (zánět m.ž.), nezhoubné zduření m.ž. vlivem hormonální dysfunkce.

Terapie by měla být ve většině případů založena na chirurgickém odstranění novotvaru. Nezastávám názor čekání na chování nádoru. Je třeba si uvědomit, že tím dáváme nádoru čas růst a popřípadě vytvářet metastázy, které se nejčastěji tvoří v mízních uzlinách, plicích, játrech a slezině. Chirurgická terapie může mít několik podob. U velmi malých nádorů ( do 1 cm) se odstraňuje pouze tumor s dostatečným množstvím okolní tkáně. Rozsáhlejším zákrokem je odstranění celé mléčné žlázy s nádorem. Nejefektivnějším zákrokem je odnětí jedné nebo obou mléčných lišt. Součástí terapie by mělo být histologické vyšetření odebraného nádoru a stanovení prognózy. Ta se opírá o zhodnocení velikosti a rychlosti růstu nádoru a RTG hrudníku.
U koček jsou nádory m.ž. méně časté, 70-90% je zhoubných. Proto je nutné včasné chirurgické řešení.

Hlavní zásady :

  • u fen, u kterých neočekáváme chovatelskou aktivitu doporučujeme rannou kastraci (toto obzvlášť platí u nejvíce postižených plemen
    jezevčík, kokr, knírač a pudl),
  • při objevení jakéhokoliv zduření na mléčné žláze vaší fenky navštivte veterinárního lékaře
  • nečekejte až nádor začne růst
  • nádor se sám neztratí
  • vyžadujte pravidelné kontroly m.ž. u vaší fenky.