Kobylisy

27.3. - 2. 4.

MVDr. Šenkýřová

MVDr. Lomák

 

 

 

 

Libeň

27.3. - 2. 4.

MVDr. Vavrek

 

 

Letňany

27.3. - 2. 4.

9:00 - 17:00

MVDr. Hlinková

 

 

Uhříněves

27.3. - 2. 4.

Přehled zde

 

 

 


 

Kobylisy
3. - 9. 4.
MVDr. Svobodník
MVDr. Šenkýřová
 
Libeň
3. - 9. 4.
MVDr. Marko
 
 

Letňany

3. - 9. 4.

12:00 - 20:00

MVDr. Hlinková
 
 

Uhříněves

3. - 9. 4.

Přehled zde
 
Aktuality veterina Svobodník


 


 

Kobylisy

27.3. - 2. 4.

MVDr. Šenkýřová

MVDr. Lomák

 

 

 

 

Libeň

27.3. - 2. 4.

MVDr. Vavrek

 

 

Letňany

27.3. - 2. 4.

9:00 - 17:00

MVDr. Hlinková

 

 

Uhříněves

27.3. - 2. 4.

Přehled zde

 

 

 


 

Kobylisy
3. - 9. 4.
MVDr. Svobodník
MVDr. Šenkýřová
 
Libeň
3. - 9. 4.
MVDr. Marko
 
 

Letňany

3. - 9. 4.

12:00 - 20:00

MVDr. Hlinková
 
 

Uhříněves

3. - 9. 4.

Přehled zde
 

krmiva pro psy

MVDr. Igor Svobodnik
MVDr. Igor Svobodník

VETERINÁRNÍ PORADNA

1. KASTRACE KOČEK

Kastrace koček je způsob, jak u koček eliminovat říji a její projevy (rozstřikování moče, hlasové projevy).

Ovariohysterektomie

 • kastrace koček, samic.
 • chirurgické odstranění vaječníků, vejcovodů a dělohy.
 • Zákrok se provádí v narkóze a kočka se po něm zotavuje několik dní.
 • Výzkumy ukazují, že kastrace je spolehlivou ochranou proti nemocem pohlavních orgánů a výrazně zmenšuje riziko výskytu rakoviny mléčné žlázy. Kromě nezvratného chirurgického zákroku v podobě kastrace, která spočívá v odstranění vnitřních pohlavních orgánů, se může také říje dočasně oddálit medikamentózně - pomocí tabletek nebo injekcí. Je to však krátkodobé řešení, které se nedoporučuje používat delší dobu kvůli možným zdravotním potížím, které jsou spojeny s každou aplikací.

KASTRACE KOČEK - VÝHODY

 • Kastrace je nejlepší metodou, jak zabránit nežádoucímu rozmnožování.
 • Při kastraci kocoura nedochází ke značkování.
 • Kastrovaní kocouři se chovají teritoriálně jako kočky.
 • Po kastraci nepociťuje zvíře pudovou frustraci.
 • Zvíře bývá obvykle přítulnější, dožívá se delšího věku a více se drží doma.

KASTRACE KOČEK - VÝHODY

 • Kočky po kastraci často tloustnou, ale je to spíše důsledek změny v chování, v povaze, ve zvýšení energického příjmu

KASTRACE KOCOURŮ

2. TĚLESNÉ TEPLOTY, PULS A DECH

 
PES
KOČKA
TEPLOTA (rektální) 37,5 - 39°C 38 - 39°C
PULZ (počet / min) 60 - 160 120 - 180
DECH (počet / min) 10 - 30 20 - 40
 
veterina svobodnik

3. OČKOVACÍ SCHÉMA

4. KLÍŠŤATA

Napadení klíštětem

zaklíštění patří mezi nejvíce rozšířené parazitózy psů a koček.Nejčastěji se vyskytujícím druhem je Klíště obecné. Je to typický trojhostitelský parazit, u kterého trvá celý vývoj tři roky.

Nejvíce se vyskytuje v listnatých a smíšených lesích, maximální výskyt je vázán na období od dubna do října.

Na zvířeti klíšťata nacházíme zpravidla na málo osrstěných místech s jemnou pokožkou ( na spodině krku, břiše, uších , nose a v okolí očí ). V místě přichycení se objevuje často lokální zánětlivá kožní reakce.

kliste pesKlíšťata jsou nebezpečná přenášením řady onemocnění (lymská boreliosa, ricketsioza, babesiosa ). Nešetrně odstraněná klíšťata ( hlavová část zůstane v hostiteli )způsobují vznik infikovaných a hnisavých ran a granulomů.Běžnou komplikací v důsledku alergických reakcí bývá déletrvající svědivost.

U této parazitózy platí , že nejlepší je prevence. Existuje mnoho preparátů, s větší, či menší účinností.Na trhu jsou různé pudry , šampony, obojky , roztoky, spreje a spoty. Poslední dvě aplikační formy považuji za nejúčinnější.Typ a způsob použití je vhodné vždy konzultovat s vet. lékařem.
Vhodné je provádění pečlivé prohlídky spojené s vyčesáním zvířete po každé návštěvě rizikového prostředí. Pokud objevíme přisáté klíště , je nejlépe ho natřít minerálním olejem a za pomocí speciálně k tomu určené pinzety ho vytáhnout. S ohledem na utváření chobotku klíštěte nezáleží na směru vytáčení parazita.

Jak už jsem se zmínil klíšťata přenášejí některá infekční onemocnění a to jak na psa , tak i na člověka.Nejčastějším onemocněním je lymská borelióza. Borrelie se dostávají pomocí přenašečů ( hlavně klíšťat ) do krevního oběhu hostitele a odtud do centrálního nervového systému , kde vyvolávají zánětlivé a imunitní reakce.

U psů se toto onemocnění projevuje kulháním, bolestivostí kloubů a svalů, nechutenstvím a apatií. Teplota se na rozdíl od lidí vyskytuje zřídka. Pokud se onemocnění včas a správně diagnostikuje je razantní antibiotická terapie většinou úspěšná. Prevence boreliózy spočívá především v prevenci zaklíštění a v opatrném odstraňování přisátých klíšťat. Důležité si je uvědomit, že nejvíce Borrelií se nachází v koncovém úseku střeva infikovaného klíštěte.Proto dbáme na to , aby při vytahování přisátých parazitů nedošlo k jejich rozmáčknutí. Používáme tedy zásadně mechanické pomůcky a rukavice.  

Doporučil bych i preventivní očkování proti Borelióze.

5. ZUBNÍ KÁMEN

Tvorbou zubního kamene jsou nejvíce postižena toy plemena , španělé, kříženci a jezevčíci.Nejprve se vytváří tzv. zubní plak Na jeho tvorbě se podílí faktory vnější - potrava a faktory vnitřní - ústní flora a sliny.Podstatnou část plaku tvoří mikroorganismy a produkty jejich metabolismu. zubni kamen pesNa tomto plaku se usazují další minerální látky a vzniká zubní kámen. Ten se dostává pod dáseň , odtlačuje ji od zubu a traumatizuje ji. Postupně dochází k oddalování dásně od zubního cementu a vzniká prostor označovaný jako parodontální chobot. V tomto prostoru dochází k usazování potravy , pomnožování bakterií, redukci dásně a rozšiřování procesu do hloubky.Tento stav se projevuje zápachem z dutiny ústní, zvýšeným sliněním a krvácivostí, často bolestivým příjmem potravy. Pokud proces tvorby zubního kamene pokračuje bez terapie dál , dochází k viklavosti a uvolňování zubu ze zubního lůžka. Okolní dásně reagují zánětem (gingivitida). Dásně jsou zduřelé, červené, na dotyk bolestivé a často krvácejí. Gingivitida může být  způsobena i jiným, třeba celkovým onemocněním.

Terapie spočívá v pravidelném odstraňování zubního kamene a v případné aplikaci  antibiotik. Snesení zubního kamen se provádí u mírných forem srpkem, u těžšího postižení ultrazvukem.Tento zákrok je nutno provádět v sedaci.

veterina_zubni kamenVelice často je odstraňování zubního kamene oddalováno,popř.zcela  opomíjeno , právě ze strachu z narkózy. Zde je třeba připomenout, že parodontóza je pro pejska bolestivým onemocněním , a že zvýšený výskyt bakterií v dutině ústní psa má negativní vliv na zdraví vaše i ostatních lidí v okolí.

 Preventivní boj se zubním kamenem vyžaduje trpělivost ze strany majitele i ze strany psa. Je výhodné začít čistit zoubky už v raném věku zvířete . Jelikož se zubní plak vytváří během 48 hodin je žádoucí přerušit jeho tvorbu čištěním zubů ob den. Čištění by se mělo provádět zubními pastami určenými pro psy a enzmymy. Zubní pasty určené pro lidi jsou vzhledem ke dráždění žaludku nevhodné. Pro pejsky, kteří čistění zubů netolerují, lze obden podávat enzymatické žvýkací plátky. V poslední době se používají i různé typy gelů, nanášené přímo na zuby.

6. NÁDORY

Nádor, tumor, novotvar, neoplazie je pojem označující novotvoření tkáně spojené s místním nebo celkovým zvětšením daného orgánu.
Nádory dělíme na zhoubné ( maligní ) a nezhoubné ( benigní ) . Benigní nádory mají expanzivní, pomalý růst , jsou ohraničené a nezakládají metastázy. Maligní novotvary mají invazivní , rychlý růst, prorůstají do okolní tkáně a ve většině případů metastazují . Metastazováním rozumíme migraci nádorových buněk krevními a lymfatickými cévami do ostatních orgánů a dutin.

veterina nadorNe vždy je odhalení nádorového procesu jednoduchou záležitostí. Relativní vyjímkou jsou nádory mléčné žlázy, které jsou ve většině případů dobře diagnostikovatelné. Novotvary orgánů dutiny břišní se projevují rozdílnými příznaky, které vznikají na základě postižení daného orgánu. Častým společným příznakem je nádorová kachexie, což je patologické hubnutí, provázené celkovou slabostí, nechutenstvím a úbytkem červených krevních buněk.Toto hubnutí je pravděpodobně způsobené látkami vylučovanými nádorem. Dalšími nespecifickými příznaky mohou být - zvýšené pití a močení, nechutenství , apatie, neochota k pohybu.
U fen jsou nádory m.ž. nejčastějším nádorovým onemocněním. Nejvíce jsou postiženy feny ve věku 8 - 12 let, ale vyjímkou není onemocnění mladších věkových kategorií. U fen do 6 let jsou nádory v absolutní většině nezhoubného charakteru. Novotvary se projevují různě velikým zduřením m.ž.

Důležitou skutečností je fakt , že na vytvoření nádoru m.ž. nemá vliv březost, věk při první březosti a počet štěňat . Jedinou statisticky úspěšnou prevencí je raná kastrace. Kastrace provedená před prvním háráním omezuje riziko vzniku tumorů m.ž. na 0,05 %. Mezi 1. a 2. háráním je toto riziko 8 % a po druhém hárání 26 %. Statisticky neúčinná je kastrace fen po 6 roce života. Na našem pracovišti doporučujeme kastraci až po 1 nebo 2. hárání, vzhledem k fyzickému i psychickému dospívání.

vetarina nador tumorPokud se objeví na mléčné žláze vaší fenky cokoliv neobvyklého, je třeba okamžitě navštívit veterinárního lékaře. Časná diagnostika a časná terapie nádoru m.ž. jsou stěžejními faktory pro přežití a vyléčení pacienta. Veterinární lékař by měl odlišit od nádoru m.ž. ostatní patologické procesy jako jsou - cysty (dutina s vlastní výstelkou vyplněná sekretem žlázy), tříselná nebo traumatická kýla, hematom ( podkožní krevní výron), mastitida (zánět m.ž.), nezhoubné zduření m.ž. vlivem hormonální dysfunkce.

Terapie by měla být ve většině případů založena na chirurgickém odstranění novotvaru. Nezastávám názor čekání na chování nádoru. Je třeba si uvědomit, že tím dáváme nádoru čas růst a popřípadě vytvářet metastázy, které se nejčastěji tvoří v mízních uzlinách, plicích, játrech a slezině. Chirurgická terapie může mít několik podob. U velmi malých nádorů ( do 1 cm) se odstraňuje pouze tumor s dostatečným množstvím okolní tkáně. Rozsáhlejším zákrokem je odstranění celé mléčné žlázy s nádorem. Nejefektivnějším zákrokem je odnětí jedné nebo obou mléčných lišt. Součástí terapie by mělo být histologické vyšetření odebraného nádoru a stanovení prognózy. Ta se opírá o zhodnocení velikosti a rychlosti růstu nádoru a RTG hrudníku.
U koček jsou nádory m.ž. méně časté, 70-90% je zhoubných. Proto je nutné včasné chirurgické řešení.

Hlavní zásady :

 • u fen, u kterých neočekáváme chovatelskou aktivitu doporučujeme rannou kastraci (toto obzvlášť platí u nejvíce postižených plemen
 • jezevčík, kokr, knírač a pudl),
 • při objevení jakéhokoliv zduření na mléčné žláze vaší fenky navštivte veterinárního lékaře,
 • nečekejte až nádor začne růst, nádor se sám neztratí,
 • vyžadujte pravidelné kontroly m.ž. u vaší fenky.

7. SESTOUPENÍ VARLAT U PSŮ

Varlata psů by měla sestoupit do 10-14 dnů po porodu, jako nejzašší termín je považováno 10 týdnů. Navíc je potřeba rozlišit, zda je nesestouplé varle v tříslech nebo v břišní dutině. Zjistit se to dá pohmatem, bud obě varlata najdete v šourku, nebo v tříslech, pokud je nenajdete ani tam, jsou v břichu. Pokud se nachází v břišní dutině, je naděje, že sestoupí téměř nulová a nemá význam se ani pokoušet pomocí léků o jeho sestoupení. Pokud se varle nachází v tříslech, existují 2 možnosti. Jednak je to každodenní masírovaní třísla s varletem směrem k šourku (nejlépe prsty navlhčené olejem nebo krémem), nebo hormonální injekce (hCG, GnRH) 3-4x v průběhu 1-2 týdnů, resp. 2-3x v 7 týdenních intervalech. Obecně je efekt velmi nízký, navíc efektivnost klesá s vzrůstajícím věkem.

Nesestouplé varle je predisponovanější k nádorovým procesům, proto je doporučitelné jeho monitoring a ebeny. chirurgické odstranění.

8. OCHRNUTÍ

Ochrnutí je stav, kdy zvíře není schopno vůlí ovládat končetiny a nemůže se pohybovat. Patří do kategorie neurologických onemocnění ( poškození CNS - mozek, mícha, nebo periferních nervů ), někdy je nesprávně zaměňováno s jinými ne - neurologickými onemocněními ( nejčastěji ortopedická onemocnění, nebo některá orgánová, při pohybu bolestivá onemocnění ). Příčiny mohou být různé - úrazy, infekce, vrozené nebo vývojové vady, otravy, degenerativní změny aj.

ochrnuuty pesU tzv. predisponovaných plemen psů jako jsou jezevčík, baset, lhasa-apso, shi-tzu, pekingský palácový psík (označovaná jako tzv. chondrodystrofická plemena ), ale i u pudlů, příp. kokršpanělů, jsou nejčastější příčinou poruch chůze až možného ochrnutí právě degenerativní změny meziobratlových plotének, tzv. diskopatie.

Při procesu degenerace dochází k vysychání vazivově-chrupavčité prstenčité části ploténky a k ukládání vápníku, čímž je narušena její tlumící funkce v páteři. Následkem vůči páteři nešetrných pohybů - vzeskok, seskok, prudké vyražení, může dojít k prasknutí ploténky a k výhřezu její hmoty do páteřního kanálu a tlaku na míchu. To je doprovázené bolestivostí při pohybu, při manipulaci se zvířetem a různě výraznými neurologickými potížemi v závislosti na místě a rozsahu poškození míchy a na množství vniknuté hmoty disku. Nejčastější bývá poškození v oblasti přechodu hrudní a bederní páteře, které se projevuje zhoršenou funkcí pánevních končetin, někdy i obtížemi při močení a kálení, může se vyskytnout i teplota. Někdy majitelé přicházejí s podezřením z onemocnění pocházejícího z dutiny břišní, protože pacienti mají tvrdé, bolestivé, neprohmatné břicho.

Pro přesné stanovení diagnozy jsou potřebné vedle klinických příznaků a důkladného neurologického vyšetření také rtg vyšetření, vyšetření krve, mozkomíšního moku a pro lokalizaci postižení tzv. myelografie (kontrastní vyšetření páteřního kanálu ), nebo tomografie. Tato vyšetření jsou poměrně náročná, proto je provádí pouze několik málo pracovišť v republice.

Vzhledem k tomu, že se jedná o onemocnění, které se vyskytuje v různé podobě i u lidí, lze jej podle stupně příznaků obdobným způsobem, až na vyjímky, kdy je již po delší dobu vymizelá hluboká citlivost, také léčit. V počátečních stadiích, kdy je pacient schopen jen s mírnými obtížemi chodit je potřebný absolutní klid zvířete, který je možné při výraznějších stavech bolestivosti doplnit podáváním analgetik. Pakliže se objeví výraznější potíže při chůzi, nebo úplné ochrnutí je jediným možným řešením včasný chirurgický zákrok. Ten spočívá v odstranění vyhřezlé masy disku z páteřního kanálu. Jedná se o vysoce odborně náročnou operaci, kterou provádí jen některá specializovaná pracoviště, včetně našeho. Právě včasnost zákroku má, vedle dalších faktorů (stáří pacienta, jeho celkové zdraví, celková doba trvání onemocnění, stupeň postižení aj.), výrazný vliv na úspěšnost léčby.

Vzhledem k tomu, že příčina vzniku degenerativních změn je etiologicky neznámého původu, nelze definovat spolehlivá preventivní opatření, která by zabránila vzniku onemocnění. Lze doporučit pouze dodržování vhodných chovatelských podmínek jako udržování optimální tělesné hmotnosti ( hubený pes onemocní méně než pes tlustý ), dobré fyzické kondice, kvalitní výživa v období růstu ( dobrý vývin a utváření kostí ), omezení dlouhodobého zdolávání překážek výrazně zatěžujících páteř ( chůze ze schodů ). V první řadě je však nezbytné v případě podezření, nebo výskytu onemocnění včas vyhledat kvalifikovanou lékařskou pomoc.

9. KULHÁNÍ

Kulhání patří mezi jedny z velmi častých důvodů  návštěvy veterinární ordinace a jeho příčiny mohou být rozmanité. V první řadě je zapotřebí odlišit zda se jedná o onemocnění ortopedické (týkající se kostí a kloubů) nebo jiného původu, - kulháním se projevují i neurologická nebo některá vnitřní orgánová onemocnění. Proto je při jeho diagnostice důležitá podrobná anamnéza (kdy, jak a za jakých okolností se objevilo, změny v průběhu onemocnění, závislost na některém pohybu nebo činnosti, jiná onemocnění .). Důležitými orientačními body v diagnostice jsou také věk, hmotnost a plemenná příslušnost zvířete.

kulhaniZvláště kategorie středně velkých a velkých plemen psů jsou v období  růstu (tj.  5 - 12, 5 - 18 měsíců stáří) velmi náchylná k  poruchám vývoje končetinového skeletu. Jedná se o onemocnění, kdy většinou vlivem intenzivního růstu dochází k deficitnímu vývoji  kostí a kloubů s projevy jejich bolestivosti. Patří sem  chovateli obávané dysplazie kyčelního a loketního kloubu, osteochondróza,  panostitida a další méně častá onemocnění (sekundární nutriční hyperparathyreóza, hypertrofická osteodystrofie ). Z nich ta, která postihují klouby jsou pak příčinou nezvratných procesů, vedoucích k rozvoji sekundárních degenerativních změn (artróza).

Z dalších ortopedických onemocnění se běžně setkáváme s traumaty ( úrazy ), při nichž dochází  k poškození měkkých, nebo tvrdých součástí  končetiny ( svaly, šlachy, vazy, kloubní pouzdro, kost, chrupavka ). Jedná se o různé zlomeniny, podvrtnutí, drobné odlomeniny, ruptury a postiženy jimi bývají bez rozdílu všechny věkové kategorie psů.

Na posledním místě stojí již zmiňované sekundární degenerativní onemocnění kloubů, vznikající jako následek  traumatických nebo vývojových změn v kloubu. Klinicky jsou vyjádřeny většinou postupně se zhoršujícím kulháním, omezeným pohybovým úhlem v kloubu, někdy otokem. Vzhledem k plíživému rozvoji onemocnění bývají klinicky postiženy většinou starší věkové kategorie psů. U některých onemocnění není diagnostika nijak obtížná, ale některá mohou být skutečným oříškem i pro zkušeného ortopeda.  Jejich odhalení je pak možné až na základě podrobného ortopedického vyšetření, jehož nedílnou součástí je důkladné rentgenologické vyšetření.

Úplně jinou kategorií jsou kulhání z neortopedických příčin. Ty mají původ např. v některých orgánových onemocněních. Samotné kulhání se pak projevuje v důsledku vyhýbání se pohybům způsobujících bolest.  Rovněž neurologická onemocnění, poškození periferních nervů nebo CNS, se mohou prezentovat různě výrazným kulháním až ochrnutím v důsledku porušeného vedení nervového vzruchu

webdesign a grafika WEBANET
Stavební mechanizace | Podlahy | Obchodní centra | Tisk | Managerské pozice | Lité podlahy | Sport a sportovište | Webdesign | Pension a Restaurace | Akvarijní ryby | Veterina Praha | Ubytování Živohošť | Laky Bona | Stavební izolace | TP Práce | Vladimir Jiránek | Moderování akcí | Hotel Františkovy lázne | Tisk letáku | Tisk katalogu | Terasa Podlaha | Koupalište Praha Kobylisy| Bezpečnostní služba - fyzická ostraha | Grafické práce | SEO optimalizace www stránek | Kresby, Malby | Výroba www stránek | Výroba a provoz eshopu, internetový obchod | WWW stránky pro organizace, obchodní centra, zdravotní střediska | WWW stránky pro realitní kanceláře | Tvorba logotypů | Výroba reklamy | Grafika pro tisk | Grafika a design www stránek | Eshop, Internetový obchod | Eshop | Kvalitní internetový obchod | Provoz eshopu | Eshop, SEO, Optimalizace |